Category Archives: noibatslide

Khi nào cần sản xuất phim doanh nghiệp?

| Tháng Sáu 14, 2020 | Hoàng Dũng | CEO & Film Director | 0

Chắc hẳn sẽ rất nhiều các doanh nghiệp, những người quản trị thương hiệu, truyền thông & marketing hiểu rõ được tầm quan trọng của phim…Read More

Càng DỄ sẽ càng KHÓ

| Tháng Năm 23, 2019 | Hoàng Dũng | CEO & Film Director | 0

Idea của team sáng tạo luôn bay bổng, luôn mới lạ và luôn đòi hỏi team sản xuất phải tìm tòi, đam mê và cố…Read More

To Top