Tag: học sản xuất video

Sản xuất VIDEO trên smartphone

| Tháng Ba 14, 2020 | Hoàng Dũng | CEO & Film Director | 0

Khoá học “Sản xuất Video chuyên nghiệp bằng Smartphone” là khoá học luôn thu hút các học viên đặc biệt là các anh chị học viên là marketer, các chủ shop online hoặc phóng viên báo chí.Đã gần 1000 học viên theo học khoá học này của Giảng viên Hoàng Dũng và có nhiều thay đổi về tư duy làm video content và marketing.

To Top