Category: #brand

“Tôi từng khuyên nhiều nhãn hàng dừng quảng cáo truyền hình khi chỉ có 100.000USD”

Xã hội hiện đại và phát triển, việc nhiều nhãn hàng, thương hiệu ra đời đang phải đón nhận rất nhiều áp lực từ công nghệ, sản phẩm, nhân lực, thị trường…Cuộc chiến không...