Tạp chí Toàn Trung cận số 01: Lần đầu làm chuyện ấy

Sẽ có 1 tạp chí nội bộ dành riêng cho ColorMedia bắt đầu từ tháng 8 này. Tạp chí có tên gọi Toàn Trung Cận sẽ như một kênh tương tác hàng tháng dành riêng cho các thành viên.

Tạp chí Toàn Trung cận sẽ là nơi chúng ta trò chuyện cùng nhau.

Đọc tạp chí Toàn Trung Cận số 01 tại đây

Hoàng Dũng | CEO & Film Director

Yêu thích nghệ thuật, phim ảnh, khởi nghiệp từ năm 25 tuổi - hiện nay Hoàng Dũng là một CEO - Film Director trẻ tuổi và có uy tín của ColorMedia.,JSC tại Hà Nội. Anh luôn dành thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị.

You may also like...