Tạp chí Toàn Trung Cận số 06: Thái độ quan trọng hơn Trình độ

Đến lúc này thì mình cảm nhận sản phẩm truyền thông nội bộ này ý nghĩa hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu của nó. Thật ý nghĩa!

Cảm ơn ban biên tập đã cố gắng thay đổi theo từng số, từ nội dung, thiết kế đến sự chi tiết trong từng bài viết.Mang sản phẩm truyền thông dành cho nội bộ ra ngoại bộ có sao không?

Chào ngày mới! Chào năng lượng mới!

Đọc Tạp chí Toàn – Trung – Cận số 06 tại đây

Hoàng Dũng | CEO & Film Director

Yêu thích nghệ thuật, phim ảnh, khởi nghiệp từ năm 25 tuổi - hiện nay Hoàng Dũng là một CEO - Film Director trẻ tuổi và có uy tín của ColorMedia.,JSC tại Hà Nội. Anh luôn dành thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị.

You may also like...