Tác giả: Hoàng Dũng | CEO & Film Director

LÀ CÁI NHÂN DUYÊN

| Tháng Năm 8, 2018 | Hoàng Dũng | CEO & Film Director | 0

Nói gì thì thì nói, mọi điều trong cuộc sống này là “nhân duyên”. Ít ai biết rằng Tôi và Founder cùng tôi là Vu Van…Read More

Backdrop Branding

| Tháng Mười Hai 6, 2017 | Hoàng Dũng | CEO & Film Director | 0

Lại một trường phái làm thương hiệu mới à? Không. Chỉ là cái tít gây chú ý để nói về một hạng mục thiết kế,…Read More

To Top