Category: Khóa học

khóa học smartphone

Ai cũng có thể tự làm Video sau khóa học “𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲”

Ai cũng có thể tự làm Video sau khóa học “𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲” Dưới đây là 1 trong những sản phẩm có thể làm được sau khóa học.  …………………………………………………Các dạng...

Khóa học: “Sản xuất Video với Smartphone thực hiện trên 1 trang giấy”

❤️❤️❤️ Khóa học do anh Hoàng Dũng – CEO, Director của ColorMedia trực tiếp đứng lớp. Đăng ký thông tin chi tiết tại: http://bit.ly/2zenxoF 🎞 Là chỉ với 1 smartphone, với những tính năng...