“Quảng cáo” – vũ khí tối tân của các thương hiệu Thái Lan

Nếu ai đó có quan niệm: “Sản phẩm tốt, không cần quảng cáo vẫn bán được hàng.” thì bạn đang tự tin sắp hết thời.

Không phủ nhận có sản phẩm tốt là một lợi thế cực kỳ lớn khi làm kinh doanh. Vậy nhưng “Đừng để sản phẩm tốt làm ra mãi nằm trên kệ kho”

Và các doanh nghiệp và thương hiệu Thái họ đang làm như thế. Thái Lan có thể coi là ông vua Quảng cáo ở Đông Nam Á.

Chuyện góp nhặt, bạn đọc – Đừng tin nhé vì “Làm gì có tiền mà quảng cáo!”

𝟬𝟭. 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗟𝗮𝗻 𝗹𝗮̀ “𝗕𝗮̀ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗩𝗹𝗼𝗴” 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗮̉𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗼 𝗢𝗢𝗛 (𝗕𝗶𝗹𝗹𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱, 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮) 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗼 𝘃𝗮̀ 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗯𝘂̛̣.

Không khó để bắt gặp những biển quảng cáo cực lớn ở Bangkok Thái Lan, nó thậm chí phải to bằng cả tòa nhà. Các màn led quảng cáo ngoài trời cũng siêu to và có ở khắp nơi. Sở hữu các Advertising Platform này là bố đại gia PlanB kinh khủng to. Và vô vàn các thương hiệu họ quảng cáo trên các nền tảng này.

𝟬𝟮. 𝗤𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗼 𝘁𝗮̣𝗶 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗯𝗮́𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝘃𝗮̀ 𝗟𝗖𝗗 𝗹𝗮̀ 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗯𝗮̆́𝘁 𝗺𝗮̆́𝘁.

Vô 1 shop nào đó trên phố hoặc trong các Đại siêu thị của họ thì khách hàng dễ bị hút bởi các quảng cáo của họ. Hình ảnh sản phẩm, promote, saleoff họ cho chạy từ Standy đến Slide trên LCD rồi cả mảng LED to đùng trên trần nhà. Team ColorMedia mà làm việc bên này chắc ngập ngụa việc.

𝟬𝟯. 𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗮 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗾𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝘀𝗮𝘂 𝗸𝗵𝗶 𝘅𝗲𝗺 𝗾𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗼. 𝗧𝗵𝗮̣̂𝗺 𝗰𝗵𝗶́ 𝗵𝗼̣ 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝘅𝗲𝗺 𝗾𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗼 đ𝗲̂̉ 𝗺𝘂𝗮 𝗵𝗮̀𝗻𝗴.

Tại các điểm bán, dễ nhận thấy những ánh mắt dán vào bảng quảng cáo và ra lựa đồ theo quảng cáo. Có vẻ họ quảng cáo để dẫn dụ hành vi mua hàng hoặc để xả 1 mặt hàng nào đó trong kho. Còn trên TV thì shopping TV của Thái vẫn còn phát triển lắm, thậm chí người Lào xem Thai Shopping TV để mua đồ.

𝟬𝟰. 𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗾𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗼 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̣ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺

Khi xác định rõ tầm quan trọng của quảng cáo thì họ luôn dành một phần ngân sách cho quảng cáo và nó tính dựa trên tỷ lệ của doanh thu kỳ trước.

𝟬5. 𝗤𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗼 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗙𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗵𝗮𝘆 𝗘𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Hình như mọi người quan niệm các Viral mà nổi như cồn ở Việt Nam thì sẽ nghĩ người Thái họ làm quảng cáo thiên hướng về cảm xúc hơn là lý tính, tính năng. Nhưng tại Đất Thái thì ngược lại, các quảng cáo của họ nhắm vô lý tính, làm nổi bật lý tính hơn là cảm xúc.

𝟬6. 𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 – 𝗙𝗶𝗹𝗺 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗼̛̉ 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗼 𝘃𝗮̀ đ𝗼̣̂𝘁 𝗽𝗵𝗮́.

Sang gặp 1 Film Production House ở Thái giao lưu và học hỏi mới thấy họ làm việc chuyên nghiệp. Chỉ đơn cử việc có agency chỉ cung cấp Đạo diễn phim quảng cáo mới thấy họ Pro như nào. Họ có đạo diễn quảng cáo dạng cảm xúc, dạng hài, dạng liên quan nhiều đến kỹ xảo, đến food, đến dầu, nước…

𝟬7. 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗺𝘂𝗮 – 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 – 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 – 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 – 𝗖𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗵𝗼̣ 𝗰𝗵𝗼̛𝗶 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴 𝟭 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗰𝗵𝗼̛𝗶

Quảng cáo không có gì là xấu, quảng cáo không có gì là khó chịu, quảng cáo chỉ là để bạn biết tới sản phẩm tốt mà mua.

…bài viết ở quan điểm và quan sát của cá nhân. Nhưng mình vẫn bảo vệ quan điểm “Muốn bán được hàng phải quảng cáo.”

[1 phút dành cho quảng cáo]🎥 ColorMedia chuyên nghiệp và chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất TVC, Phim doanh nghiệp, Phim thương hiệu. 
📱Tháng 7 này các khóa học “Sản xuất video chuyên nghiệp trên Smartphone” khai giảng liên tục. Xem tại: hocvienvideo.com

Hoàng Dũng –  và đam mê Phim ảnh

Hoàng Dũng | CEO & Film Director

Yêu thích nghệ thuật, phim ảnh, khởi nghiệp từ năm 25 tuổi - hiện nay Hoàng Dũng là một CEO - Film Director trẻ tuổi và có uy tín của ColorMedia.,JSC tại Hà Nội. Anh luôn dành thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị.

You may also like...