Thẻ: gạo niêu vàng

Đặc sản Thái Bình mày là gì?

| Tháng Một 3, 2017 | Hoàng Dũng | CEO & Film Director | 0

Đã lâu lắm rồi chẳng còn tay xách, nách mang mỗi lần về quê lên. Chẳng còn ai hỏi mình đặc sản quê mày đâu?…Read More

To Top