Tagged: sản xuất video trên 1 trang giấy

Khóa học: “Sản xuất Video với Smartphone thực hiện trên 1 trang giấy”

❤️❤️❤️ Khóa học do anh Hoàng Dũng – CEO, Director của ColorMedia trực tiếp đứng lớp. Đăng ký thông tin chi tiết tại: http://bit.ly/2zenxoF 🎞 Là chỉ với 1 smartphone, với những tính năng...