Category: Khóa học

khóa học smartphone

Ai cũng có thể tự làm Video sau khóa học “??̉? ???̂́? ????? ?????̂? ?????̣̂? ??̆̀?? ??????????”

Ai cũng có thể tự làm Video sau khóa học “??̉? ???̂́? ????? ?????̂? ?????̣̂? ??̆̀?? ??????????” Dưới đây là 1 trong những sản phẩm có thể làm được sau khóa học.  …………………………………………………Các dạng...

Khóa học: “Sản xuất Video với Smartphone thực hiện trên 1 trang giấy”

❤️❤️❤️ Khóa học do anh Hoàng Dũng – CEO, Director của ColorMedia trực tiếp đứng lớp. Đăng ký thông tin chi tiết tại: http://bit.ly/2zenxoF ? Là chỉ với 1 smartphone, với những tính năng...