Category: #brand

Backdrop Branding

Lại một trường phái làm thương hiệu mới à? Không. Chỉ là cái tít gây chú ý để nói về một hạng mục thiết kế, một vật phẩm truyền thông, cũng là một thể...